Jewelery with thermoplastics

English and Norwegian tutorial for Jewelery with thermoplastics:

So for my Regina / Evil Queen cosplay (Once upon a time) I needed to make this necklace:

Som del av mitt Regina / Evil Queen cosplay (Once upon a time) måtte jeg lage følgende smykke:

evil-queen-ouat-lana-parril

I figured the fastest and easiest way to make this would be to make it out of Worbla and Polymorph (or Coolmorph or whatever brand that rolls your ball).

What you need is:

– some thin cardboard

– Worbla

– Heatgun (or something other to melt the Worbla)

– Polymorph or Coolmorph

– Q-tip

– A string

– Boiling water

 

Den raskeste og enkleste måten jeg kunne tenke meg å lage den på var ved å bruke en kombinasjon av Worbla og Polymorph (eller Coolmorph, det går for det samme).

Det du trenger (og hvor du får tak i det):

– tynn papp (f.eks. pizzaesker)

– Worbla (www.nerdeportalen.no)

– Varmepistol (Clas Ohlsson, Panduro, Byggmakker)

– Polymorph eller Coolmorph (www.nerdeportalen.no)

– Q-tips

– En hyssing

– Kokende vann

 20150228_152348#1         20150228_145336#1

I started out with making a circle out of cardboard to get the right size (1). As I found a size that fit I used it to draw out two pieces of Worbla. I then cut the cardboard piece just a tiny bit down in size so that it would be just a little bit smaller than the Worbla pieces (2).

Jeg begynte ved å lage en rund form av papp for å finne riktig størrelse til smykket (1). Da jeg kom fram til riktig størrelse brukte jeg pappen til å tegne opp to stykker med worbla og klippet ut disse. Siden klippet jeg det samme pappstykket litt for å gjøre det bare bittelitt mindre enn worbla-stykkene (2).

 

20150228_150038

Next I continued by cutting out a new piece of cardboard to fit the connector that the necklace/chocker itself will be connected through. I simply blew up my reference picture on the screen so my circle would be a perfect match to see how bit a connector I would have to make. When I got the right size (it has to be double) I used a Q-tip to hold the connector open while I fastened it to the first Worbla piece (3). Now the round cardboard is on top of one of the two Worbla Circles. I wanted the connector to melt in to place to the back piece before I put the top piece of Worbla on.

Neste steg var å klippe ut et nytt stykke papp for å finne riktig størrelse for den delen der selve kjedet holdes på plass. Et festestykke. Jeg gjorde referansebildet mitt større på PCskjermen helt til det var på samme størrelse som stykket jeg alt hadde klippet ut i worbla, og målte meg fram til riktig størrelse og fasong på festestykket ved å holde den opp foran skjermen.

Da jeg kom fram til riktig størrelse (husk at den må være dobbel for at kjedet skal gå gjennom) brukte jeg en Q-tips for å holde festestykket åpent mens jeg festet det til det ene worblastykket (3). Varm opp begge delene og press det forsiktig sammen uten å endre formen noen noen av stykkene.

 

20150228_150922

By the time I got to picture (4) I had made a sandwich with the two round worbla pieces with the round cardboard and the connector piece in between. Since I used a little “tea light” holder to make the first circles, I simply used the “tea light” itself to make a smaller circle out of cardboard (4). This will serve to keep the size right as I begin to form the polymorph that goes in the middle of the jewelery.

Når vi kommer til bilde (4) har jeg laget et smørbrød med de to runde worblastykkene og den runde pappsirkelen og enden på festestykket imellom dem. Da holdes alt på plass. Ettersom jeg brukte en liten telysholder til å lage den første sirkelen behøvde jeg bare å bruke et telys for å lage det neste stykket i papp. Denne pappbiten skal sørge for at jeg får riktig størrelse og form når jeg går over til å lage biten som er midt i smykket av polymorph.

 

20150228_152241

(5) I made water boil in a small kettle and brought the whole thing with me to my workshop. With a lid on top it kept warm for all the time I needed it to work my thermoplastic magic. I put three spoons of Polymorph in the water and waited for it to melt (it goes from white to transparent). All you need to do is use a fork and just move it around in the water and all the little pieces will just stick to it. No sweat at all! You only need to hold it above water for a few seconds before you can start working it. The water is really hot – the polymorph is not, so just make sure the water rinses off before you take it in your hand.

(5) Jeg kokte vann i en liten kjele og tok den med meg ned i arbeidsrommet mitt. Jeg hadde et lokk over slik at den holdt lenge nok på varmen til at jeg kunne gjøre meg ferdig. Jeg brukte tre skjeer med polymorph i vannet og ventet til det smeltet (fargen går fra hvitt til gjennomsiktig). Bruk en gaffel å røre med, så vil alle kulene klistre seg sammen og du får med hver og en av dem. Hold klumpen over vann et lite øyeblikk før du tar den i fingrene. Vannet er veldig varmt, men polymorphen er ikke det. Bare sørg for at vannet drypper av den, så er den passe å holde i.

 

20150228_152511     20150228_152608

(6) Start to squeeze it like a dough. It should cover both the over- and underside of the cardboard piece, both to make it stick better AND because then you can put the whole thing back into the hot water to keep it flexible and mold it for as long as you need (7). The cardboard continues to show you the right size and helps keep the shape of what you’re molding.

(6) Begynn å kna og klemme på klumpen som en deig. Klem den sammen rundt både over- og undersiden av den lille runde pappbiten du nettopp laget. Dette gjør at den vil klistre seg bedre til worblaen når du skal sette sammen delene, samtidig som du kan putte hele greia tilbake i vannet slik at den holder seg myk og formbar så lenge som du behøver (7). Pappen fortsetter da å vise deg hva som er riktig størrelse og hjelper deg å holde formen mens du lager den til.

 

20150228_152907     20150228_153326

(8) Now give the surface a good rub to make it flawless like a pearl. As I put it back on my worbla backpiece (9) it still has the right size. Now I start building the wall that will hold it in place (10). I use some old worbla scraps and roll it together like an even sausage. I flattened it a bit and put it around my polymorph gem.

(8) Gni godt over overflaten for å gjøre den glatt og fin. Da den ble ferdig la jeg den tilbake på worblasmørbrødet mitt (9) og ser at den er riktig. Nå kan jeg begynne å lage kanten på smykket (10) som skal holde polymorphen på plass. Jeg brukte noen småbiter av worbla fra tidligere prosjekter og rullet det sammen til en jevnt tjukk pølse. Jeg flatet den ut litt og la den rundt polymorphen.

 

20150228_153709    20150228_154004

(11) There you go. Almost done. The polymorph gem is in place with a worbla back and wall. Now I need to make sure the edges are even and start sanding and priming it for painting.

(11) Nesten ferdig nå! Polymorphstykket er på plass med en bakside og vegg av worbla. Nå må jeg gå over og jevne ut alle kantene. Neste steg er å gjøre overflatene glatte med sandpapir og, i mitt tilfelle, utvannet trelim. Etterpå kan den males.

 

20150228_161915

While priming and painting it, you can hang it on a piece of string so that you can prime/paint both the back and front to save some time. Just connect the string through the connector and you’re all set. And while you’re waiting for the priming (in my case watered wood glue) is drying, you can take the time to make a tutorial. Like this one 😉

Mens du maler den kan du praktisk henge den opp med en hyssing gjennom festestykket, slik at både forside og bakside kan males samtidig. Det sparer tid =) Og mens du venter på at malingen skal tørke kan du ta deg tiden til å lage en liten veiledning. Slik som denne 😉

Advertisements